"

Luật kinh doanh bất động sản chi tiết cho nhà đầu tư

DungDung

1. Giới Thiệu Về Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Luật kinh doanh bất động sản là bộ luật quy định các hoạt động liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, quản lý và sử dụng tài sản bất động sản. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng giúp điều hành và bảo vệ các quyền lợi của các bên tham gia vào lĩnh vực này, từ các nhà đầu tư, chủ sở hữu, đến người tiêu dùng.

Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được thông qua và áp dụng

Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã được thông qua và áp dụng 

Phạm vi áp dụng của luật bao gồm các quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh bất động sản, các loại hợp đồng và giao dịch pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên. Cũng như quản lý nhà ở, đất đai và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này.

2. Các Quy Định Chính Trong Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Trong luật kinh doanh bất động sản có rất nhiều mục cần các chủ đầu tư cần lưu ý tới. Tuy nhiên, quan trọng nhất các nhà đầu tư cần nắm chắc được các quy định chính dưới đây, để tránh được các rủi ro trong quá trình đầu tư.

2. 1. Quy Định Về Điều Kiện Kinh Doanh

Để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt. Các quy định về điều kiện kinh doanh sẽ bao gồm yêu cầu về vốn pháp định, yêu cầu về nhân sự có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện khác liên quan đến tính pháp lý của doanh nghiệp.

2. 2. Quy Định Về Hợp Đồng Và Giao Dịch

Nội dung chính của quy định về hợp đồng và giao dịch trong luật kinh doanh bất động sản đề cập đến các hợp đồng/giao dịch bất động sản phải được lập thành văn bản. Đồng thời phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

Luật kinh doanh bất động sản có nhiều quy định cần chủ đầu tư chú ý tới

Luật kinh doanh bất động sản có nhiều quy định cần chủ đầu tư chú ý tới 

Hợp đồng phải bao gồm các nội dung chính như thông tin các bên, đặc điểm của bất động sản, giá cả, phương thức thanh toán và quyền, nghĩa vụ của các bên. Việc này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

2.3. Quy Định Về Quyền Và Nghĩa Vụ

Các chủ đầu tư cũng không nên bỏ qua các quy định về quyền và nghĩa vụ trong luật kinh doanh bất động sản. Các bên tham gia vào giao dịch bất động sản cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. 

Trong đó bao gồm quyền sở hữu, sử dụng, chuyển nhượng bất động sản và nghĩa vụ đóng thuế, lệ phí, tuân thủ các quy định về xây dựng và môi trường. Việc nắm vững quyền và nghĩa vụ giúp các bên tránh được các rủi ro pháp lý và tranh chấp không đáng có.

2.4. Quy Định Về Quản Lý Nhà Ở Và Đất Đai

Luật kinh doanh bất động sản cũng quy định rõ ràng về quản lý nhà ở và đất đai, bao gồm quy định về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, thủ tục cấp sổ đỏ và các quy định về xây dựng, bảo trì và sửa chữa nhà ở. 

2.5. Quy Định Về Giải Quyết Tranh Chấp

Tranh chấp trong lĩnh vực bất động sản là điều không thể tránh khỏi. Luật kinh doanh bất động sản cung cấp các quy định cụ thể về quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp, bao gồm hòa giải, trọng tài và giải quyết tại tòa án. Các chủ đầu tư cần nắm rõ để giúp các bên liên quan có cơ sở pháp lý rõ ràng để giải quyết các mâu thuẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Để nắm chi tiết, cụ thể nội dung từng quy định trong luật kinh doanh bất động sản, các chủ đầu tư có thể đọc kỹ về Luật số: 29/2023/QH15 đã được ban hành chính thức tại đây.

3. Các Thay Đổi Mới Trong Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2024

(1) Công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh

Một trong những thay đổi quan trọng trong Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2024 là yêu cầu công khai thông tin chi tiết về bất động sản và các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Bao gồm thông tin về chủ đầu tư, giấy phép xây dựng, tiến độ thi công, tình trạng pháp lý và giá bán. 

Việc công khai minh bạch giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và người mua, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch bất động sản.

(2) Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai

Luật mới đặt ra các điều kiện chặt chẽ hơn đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản. Bao gồm việc phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ tối thiểu, và đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Ngoài ra, luật cũng điều chỉnh chính sách liên quan đến kinh doanh nhà ở và công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án đang trong quá trình hình thành, nhằm đảm bảo tính khả thi và an toàn cho các nhà đầu tư.

Các thay đổi mới trong luật kinh doanh bất động sản 2024

Các thay đổi mới trong luật kinh doanh bất động sản 2024

(3) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở và chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho tổ chức; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Luật 2024 quy định rõ ràng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong các dự án bất động sản. Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng đất này cho cá nhân tự xây dựng nhà ở hoặc cho tổ chức để khai thác kinh doanh. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án bất động sản và tối ưu hóa sử dụng đất đai.

(4) Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản

Luật mới cũng có những điều chỉnh về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, yêu cầu các hợp đồng phải được lập thành văn bản và công chứng. Ngoài ra, luật quy định cụ thể hơn về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản, đảm bảo các giao dịch diễn ra minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

(5) Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Một điểm mới trong Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2024 là yêu cầu xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống này giúp các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và người dân có được thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả hơn.

(6) Quản lý, điều tiết thị trường bất động sản

Cuối cùng, Luật 2024 nhấn mạnh vào việc quản lý và điều tiết thị trường bất động sản. Các biện pháp quản lý này nhằm ngăn chặn tình trạng bong bóng bất động sản, đảm bảo thị trường phát triển bền vững và ổn định. Các chính sách điều tiết bao gồm việc kiểm soát giá cả, quy hoạch phát triển, và hỗ trợ tài chính cho các dự án bất động sản.

Những thay đổi mới trong Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2024 được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và người mua.

Theo dõi BeeHouseReal để cập nhật kiến thức, thông tin về thị trường bất động sản.

About Erin Carpenter

Lorem ipsum dolor sit amet suscipit taciti primis tempor sagittis euismod libero facilisi. Aptent felis blandit cursus gravida sociis eleifend lectus nullam netus feugiat. Curae sollicitudin iaculis aptent.

Leave a Comment